Ing. Jozef Majera, úradný prekladateľ z/do francúzskeho jazyka

Úradné preklady z a do francúzskeho jazyka. Evidovaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov pri MS SR, číslo 971022. Špecializujem sa na - náročné technické preklady z oblasti priemyslu, automotive, energetiky, dopravy-logistiky a ekonomiky. - náročné gramatické texty z oblasti literatúry a právnické texty.

Profesionálny preklad textu v regióne Trnava
Počet rokov praxe: 31
Orientačná cena prekladu normostrany od 15,- do 20,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Francúzsky jazykánoáno

Ing. Jozef Majera, úradný prekladateľ z/do francúzskeho jazyka
Meno: Ing. Jozef Majera
Seredská 32
917 05 Trnava
0905 332 209
jozef.majera@mail.t-com.sk