Úradné preklady - maďarský jazyk

Špecializácia úradné preklady z/do jazyka maďarského z oblasti práva, obchodu, cestovného ruchu, - obchodné zmluvy, súdne rozhodnutia, výpisy z registra trestov, výpisy z obchodného registra,faktúry, obchodná korešpondencia, vysvedčenia, diplomy, osvedčenia, všeobecné preklady

Profesionálny preklad textu v regióne Dunajská Streda
Počet rokov praxe: 19
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- do 19,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Maďarský jazykánonie

Úradné preklady - maďarský jazyk
Meno: Hedviga Baloghová, PhDr.
Mostová 3.
932 01 Veľký Meder
0905 872 689
balogh@panelnet.sk