PhDr. Tibor Máčay - preklady a tlmočenie

Preklady a tlmočenie z ruského, srbského a chorvátskeho jazyka, vrátane prekladov s pečiatkou súdneho prekladateľa. VŠ zdelanie filologického zamdrania v daných jazykoch - Masarykova univerzita Brno, 1985.

Profesionálny preklad textu v regióne Ilava
Počet rokov praxe: 37
Orientačná cena prekladu normostrany od 13,- do 21.58,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Chorvátsky jazykánonie
Ruský jazykánoáno
Srbský jazykánonie

PhDr. Tibor Máčay - preklady a tlmočenie
Meno: PhDr. Tibor Máčay
kpt. Nálepku 246
019 01 Ilava
0903 437 478
tibor.macay@zoznam.sk