Mgr. Darina Lovišková

Bežné a úradné súdne preklady, tlmočenie, vyučovanie - francúzsky jazyk

Profesionálny preklad textu v regióne Považská Bystrica
Počet rokov praxe: neuvedené
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- do 20,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Francúzsky jazykánoáno

Mgr. Darina Lovišková
Meno: Mgr. Darina Lovišková
Považská Bystrica
0908 084 782
loviskova@gmail.com