Miloš Chovan

úradné preklady a tlmočenie rôznych druhov textu úradných listín a dokumentov, odborných textov, súdnych, ekonomických, technických a iných dokumentov z nemčiny do slovenčiny a zo slovenčiny do nemčiny

Profesionálny preklad textu v regióne Trenčín
Počet rokov praxe: 27
Orientačná cena prekladu normostrany od 20,- do 30,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Nemecký jazykánoáno

Miloš Chovan
Meno: Mgr. Miloš Chovan
Lavičková 12
911 08 Trenčín
0902 674 162
milos.chovan@gmail.com