Ing. Charalambos MICHAEL

Preklady a tlmocenie zo slovenskeho z/do greckeho jazyka

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Počet rokov praxe: 27
Orientačná cena prekladu normostrany od 22,- do 22,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Grécky jazykánoáno

Ing. Charalambos MICHAEL
Meno: Ing. Charalambos MICHAEL
Legionárska 7
831 04 Bratislava
0905 402 648
michaelkypros@stonline.sk