Bojsová Petra

špecializujem sa na preklady z oblasti práva, medicíny a financií. Prekladám aj bežné texty v praxi som sa stretla napr. z množstvom technických textov - manuály, návody na použitie. Receptár, bežná e-mailová komunikácia. Lekárske správy, diplomy, vysvedčenia. Zmluvy, apostily, rozsudky, dokumenty zo súdu. Finančné správy, správy z akciových trhov, správy o činnosti fondov, a pod.

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Počet rokov praxe: 19
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- do 20,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánonie
Český jazyknienie
Nemecký jazyknienie

Bojsová Petra
Meno: Bojsová Petra
Strážna 13
831 01 Bratislava
0907 795 555
bojsova@centrum.sk