Barbora Geistová Čakovská

Podnikové preklady, technické preklady, IT, dokumenty EÚ, humatitné vedy, beletria

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Počet rokov praxe: 17
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- do 17,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazyknienie
Český jazyknienie
Francúzsky jazyknienie

Barbora Geistová Čakovská
Meno: Barbora Geistová Čakovská
Šancová 31
831 04 Bratislava
0907 754 431
cakovskabarbora@gmail.com