AAA-agentúra EUROPE HOUSE

Preklady do a z všetkých európskych jazykov a čínštiny aj so súdnym overením

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Subjekt je prekladateľská agentúra
Počet rokov praxe: 32
Orientačná cena prekladu normostrany od 27,- do 35,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánonie
Český jazykánonie
Čínsky jazykánonie
Francúzsky jazykánonie
Nemecký jazykánonie
Ruský jazykánonie
Taliansky jazykánonie
Španielsky jazykánonie

AAA-agentúra EUROPE HOUSE
Meno: PhDr.Erika Obdržálková
Dostojevského rad 1
811 09 Bratislava 1
02/52968519
prekladatel@mail.t-com.sk