Ľubica Krempová

Overené súdne preklady nemeckého jazyka, aj neoverené tlmočenia

Profesionálny preklad textu v regióne Prievidza
Počet rokov praxe: 37
Orientačná cena prekladu normostrany od 15,- do 20,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Nemecký jazykánonie

Ľubica Krempová
Meno: Mgr. Ľubica Krempová
Na Karasiny 41/2
971 01 Prievidza
0905 736 645
lubica.krempova@stonline.sk