UNITED

Košice, Kukučínova 7

Jazyková škola vyučujúca Callanovou metódou. Naša výučba je zameraná na aktívnu stranku jazyka - porozumenie a hovorenie. Ak sa chcete skutočne naučiť hovoriť anglicky, neváhajte a prihláste sa. [ kontakty a informácie ]

Jazyková škola OLC

Košice, Štefánkova 64

Vzdelávanie detí a dospelých v oblasti anglického a nemeckého jazyka. Prekladateľská a tlmočnícka činnosť. Organizovanie kurzov, školení a seminárov. [ kontakty a informácie ]

Kids Academy

Košice, Hutnícka 22

Sme jazyková škola, ktorá ponúka kurzy anglického, francúzskeho a španielskeho jazyka deťom už od 3 rokov. Okrem kurzov pre deti a mládež poskytujeme i individuálne hodiny pre deti i dospelých. [ kontakty a informácie ]

Hampson CS s.r.o.

Košický kraj

Velmi intenzivní internátní týdenní, třídenní kurzy angličtiny [ kontakty a informácie ]

Logic Display, s.r.o.

Košice, Holubyho 15

Spoločnosť Logic Display je vzdelávacou agentúrou, ktorá na Slovensku pôsobí už niekoľko rokov. Našou hlavnou náplňou je zabezpečovanie komplexných vzdelávacích aktivít pre firemných klientov, ako aj pre širokú verejnosť na celom Slovensku. Hlavnú vzdelávaciu aktivitu tvorí predovšetkým jazykové vzdelávanie, pri ktorej sa používa metóda Logic Display. Medzi naše ďalšie produkty patrí široká ponuka manažérskych tréningov, logistiky, počítačových kurzov a množstvo rôznych vzdelávacích aktivít. [ kontakty a informácie ]

EMPIRE - jazyková škola

Košice, Kováčska 19

Sme spoločnosť, ktorá sa špecializuje na efektívne vzdelávanie v angličtine. Naším cieľom je prinášať systém výučby, ktorá je jedinečná nielen používanou metodikou, ale taktiež sprievodnými službami, ktoré dotvárajú celkový systém najvyššej kvality. Súčasne sme jednou z najrýchlejšie rastúcich jazykových škôl v rámci strednej Európy. Okrem klasických kurzov angličtiny pre verejnosť zabezpečujeme aj výučbu v mnohých významných medzinárodných spoločnostiach. Okrem štandardných kurzov ponúkame aj konverzačný kurz angličtiny, kurz obchodnej angličtiny - BUSINESS, kurz angličtiny pre mladých, kurz cestovnej angličtiny, prípravné kurzy na maturitu a prípravné kurzy na PET, FCE, CAE. [ kontakty a informácie ]

INŠTITÚT JAZYKOV A VZDELÁVANIA KOŠICE

Košice, Alžbetina 1

Jazykové kurzy - angličtina pre deti, teenagerov, dospelých; španielčina, taliančina, francúzština. [ kontakty a informácie ]

Real Language School, s.r.o.

Košice, Poštová 14

Jazykové kurzy angličtiny s native speaker lektormi, obchodná angličtina, firemné kurzy, tlmočenie a preklady. [ kontakty a informácie ]

Jazyková škola OLC

Košice, Štefánikova 64

Jazyková škola poskytuje vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov všetkým vekovým kategóriám. [ kontakty a informácie ]

PhDr. Zuzana Čuchranová

Michalovce, Sibírska 165/4

Preklady z/do anglického a francúzskeho jazyka, doučovanie dospelých aj študentov všetkých úrovní, príprava na maturitnú skúšku, jazykový certifikát, konverzačné hodiny. Zaručujem spokojnosť a vysokú kvalitu. Obsah hodiny na želanie klienta. [ kontakty a informácie ]

Jazyková škola WANT

Košice, Pražská 2/116,114

Naším hlavným produktom je výučba / konverzácia / doučovanie / súkromné hodiny / kurzy / preklady z a do ANGLICKÉHO JAZYKA v Košiciach a okolí, ktorý je doplnený naším vedľajším, ale rovnako prepracovaným produktom, a to výučbou NEMECKÉHO, ŠPANIELSKEHO, FRANCÚZSKEHO a TALIANSKEHO JAZYKA, ktorá prebieha za rovnakých podmienok. Jazyková výučba sa uskutočňuje individuálnou formou 1 študent , v malých skupinách 2 až 4 študenti a formou kurzov 4 až 6 študenti v zriadených učebniach v podnikateľskom centre MERE Slovakia s. r. o. pri OC Galéria na Pražskej 2, 1. posch., č. dv. 116 Učebňa 1 a 2 a 114 Učebňa 3 . Poskytujeme hodiny pre dospelých, študentov SŠ a VŠ , žiakov ZŠ ale aj deti predškolského veku. Klienti si môžu vybrať hodiny s kvalifikovanými slovenskými alebo zahraničnými lektormi. V prípade záujmu, zabezpečíme výučbu priamo u klienta doma alebo vo firemných priestoroch. Študentom je zostavený učebný plán, ktorý zodpovedá ich jazykovej úrovni, danostiam, potrebám, záujmom, finančným a časovým možnostiam. [ kontakty a informácie ]

Jazyková škola Calliona

Košice, Alžbetina 15

Lacné kurzy angličtiny pre záujemcov z Košíc a okolia. Intenzívne kurzy pre všetky kategórie. Unikátny systém výučby len v angličtine. Unikátnosťou je rozvrh hodín, pričom žiaci nie sú viazaní na presnú hodinu, ale môžu príjsť kedykoľvek. [ kontakty a informácie ]

The School of Blore jazyková škola, Košice

Košice, Letná 40

Kurzy všeobecnej angličtiny Konverzačné kurzy angličtiny Prípravu na Cambridgeské skúšky FCE, CAE a CPE. Kurzy angličtiny pre deti a mládež Registráciu na Cambridgeské skúšky [ kontakty a informácie ]

Diamond English

Košice, Pribinova 8

Jazyková škola Diamond English sa intenzívne venuje výučbe angličtiny už viac ako 10 rokov, a preto je profesionálom na trhu. Má množstvo spokojných klientov, ktorých lektori naučili komunikovať, či už písomnou alebo ústnou formou, zrozumiteľne a jednoducho Pozitívne ohlasy, požiadavky klientov a veľký úspech našej práce šli ruka v ruke so zriadením výučby aj iných svetových jazykov, ktoré Vám Diamond English sprostredkuje - francúzsky jazyk, - španielsky jazyk, - nemecký jazyk, - ruský jazyk. Diamond English sa intenzívne venuje aj kurzom materinského jazyka, pretože aj slovenčina sa akosi stáva cudzím jazykom, a to v týchto oblastiach - správny pravopis a výslovnosť, - doučovanie kapitoly z učebných osnov slovenského jazyka a literatúru pre ISCED 1, 2, 3, príprava na Monitor, maturitnú skúšku , - pravopisné a štylistické korektúry, - slovenčina pre cudzincov. [ kontakty a informácie ]

APV

Košice, Kysucká 16, č.d.24

Letné a celoročné kurzy anglického jazyka pre deti, kurzy anglického jazyka pre verejnosť, súkromné hodiny, doučovanie anglického jazyka, firemné kurzy. [ kontakty a informácie ]

Aurora jazyková škola a preklady

Košice, Krivá 18

Vyučovanie anglického jazyka, skupinové kurzy, individuálne kurzy, špeciálne kurzy, biznis angličtina, firemné kurzy, doučovania, prípravy na skúšky, certifikáty, prekladateľské a tlmočnícke služby, korekcie textov [ kontakty a informácie ]

b c language school, s.r.o.

Košice, Južná trieda 2/A

- kurz angličtiny, nemčiny, španielčiny, čínštiny, ruštiny, poľštiny, maďarčiny, taliančiny, francúzštiny, turečtiny, slovenčiny pre cudzincov - prípravné kurzy a skúšky na medzinárodný certifikát IELTS - preklady - rekvalifikačné kurzy RE-PAS - príprava na Testovanie 9 a doučovanie žiakov ZŠ a SŠ - prenájom moderných školiacich priestorov. [ kontakty a informácie ]

Academy Language Institute

Košice, Moyzesova 24

Jediná jazyková škola v Košiciach organizujúca profesionálne kurzy právnej, obchodnej a všeobecnej angličtiny, a špecifické prípravné kurzy na medzinárodné certifikácie IELTS, CAE a FCE v Košiciach. Študentom sa venujú lektori, ktorí získali úroveň C2 v prestížnych jazykových certifikáciách. Zároveň u nás právnu a obchodnú angličtinu učia úradní prekladatelia a tlmočníci z a do AJ. Viac na www.jazykova-skola.sk/kurzy-anglictiny/ [ kontakty a informácie ]

hore