Jazyková škola OLC

Jazyková škola poskytuje vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov všetkým vekovým kategóriám.

Jazykové kurzy v regióne Košice
Subjekt je súkromná jazyková škola
Počet rokov praxe: 21
Orientačná cena za vyučovaciu hodinu od 9,- do 9,- €

JazykAkred.Zahr. lektorInd. vyuč.
Anglický jazykánoánoáno
Nemecký jazykánoánoáno

Jazyková škola OLC
Meno: PaedDr.Eva Orosová
Štefánikova 64
040 01 Košice
0908 650 317
olc@olc.sk
www.olc.sk