Jazyková škola

Bratislava, Palisády 38

Vyučovanie cudzích jazykov v celoročných kurzoch - Aj, Nj, Fj, Šj, Tj, Rj, Ar.j, Hebj, Jap. j, Čín. j, Lat. j, Sj pre cudzincov, štátne jazykové skúšky, skúšky na vydanie osvedčenia o dosiahnutej úrovni jazyka. medzinárodné jazykové skúšky - anglický jazyk City & Guilds. Medzinárodné jazykové skúšky - nemecký jazyk B1, B2 a C1 [ kontakty a informácie ]

LEHREA s.r.o.

Bratislava, Vígľašská 5

Jazyková škola združujúca skúsených slovenských aj zahraničných lektorov, ktorí majú bohaté skúsenosti s rôznymi formami výučby cudzieho jazyka. Metodika a organizácia kurzov vychádza zo skúseností našich lektorov a pri vyučovaní kladieme hlavný dôraz na profesionalitu, efektivitu, ľahkosť v učení sa a spätnú väzbu od študentov vyjadrujúcu ich spokojnosť. Naším hlavným cieľom je, aby ste jazyk skutočne ovládali. [ kontakty a informácie ]

Mgr. Michal Slamka

Bratislava

Som absolvent odboru Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia na Fif UK v BA. Vyučujem čínsky jazyk súkromne a formou kurzu kurz - po nazbieraní minimálne 4 záujemcov . Zameranie je na hovorovú čínštinu, základy gramatiky, fonetiky. Základy písania znakov. [ kontakty a informácie ]

hore