Jazyková škola

Vyučovanie cudzích jazykov v celoročných kurzoch - Aj, Nj, Fj, Šj, Tj, Rj, Ar.j, Hebj, Jap. j, Čín. j, Lat. j, Sj pre cudzincov, štátne jazykové skúšky, skúšky na vydanie osvedčenia o dosiahnutej úrovni jazyka. medzinárodné jazykové skúšky - anglický jazyk City & Guilds. Medzinárodné jazykové skúšky - nemecký jazyk B1, B2 a C1

Jazykové kurzy v regióne Bratislava
Subjekt je štátna jazyková škola
Počet rokov praxe: 68
Orientačná cena za vyučovaciu hodinu od 1.50,- do 2.00,- €

JazykAkred.Zahr. lektorInd. vyuč.
Arabský jazykánoánonie
Bieloruský jazykánoánonie
Čínsky jazykánonienie
Hebrejský jazykánoánonie
Japonský jazykánoánonie
Latinský jazykánonienie
Ruský jazykánonienie
Slovenský jazykánoánonie
Španielsky jazykánoánonie

Jazyková škola
Meno: PhDr. Sidka Horváthová
Palisády 38
811 06 Bratislava
02/54432437
info@1sjs.sk
www.1sjs.sk