Alena Čerňanská

Lektor anglického jazyka. Ukončená štátna jazyková skúška z Anglického jazyka C1. Certifikáty z Anglicka - E1,E2,E3, speaking and reading,listening.

Jazykové kurzy v regióne Tvrdošín
Subjekt je súkromná osoba
Počet rokov praxe: 12
Orientačná cena za vyučovaciu hodinu od 3,- do 5,- €

JazykAkred.Zahr. lektorInd. vyuč.
Anglický jazyknienieáno

Alena Čerňanská
Meno: Alena Čerňanská
Radová 387
027 32 Zuberec
0908 927 202
alena.cernanska@gmail.com