PaedDr.Ing.Beáta Jelínková

Výučba anglického jazyka, preklady a tlmočenie. Ukončené VŠ vzdelania technického smeru a pedagogického smeru, v odbore učitežstvo anglického jazyka získaný doktorát. Mám štátne skúšky z odborov prekladatežstvo, tlmočníctvo a business angličtina. Moja prax zahŕňa skúsenosti s výučbou skupín aj jednotlivcov, všetky úrovne vrátane právnej, obchodnej a technickej angličtiny. Účas na prekladatežských projektoch a tlmočenie.

Jazykové kurzy v regióne Trnava
Subjekt je živnostník
Počet rokov praxe: 22
Orientačná cena za vyučovaciu hodinu od 8,- do 10,- €

JazykAkred.Zahr. lektorInd. vyuč.
Anglický jazyknienieáno

PaedDr.Ing.Beáta Jelínková
Meno: PaedDr.Ing.Beáta Jelínková
Hornomajerská 3046/12
926 01 Sereď
0908 658 165
beata.jelinkova@tpx-net.sk