Jazyková škola DETVAI, s.r.o.

Jazyková škola DETVAI, s.r.o. realizuje celoročné jazykové kurzy nemeckého jazyka pre verejnosť a firmy. Naša škola zabezpečuje kvalitnú výučbu vo firmách a organizáciách.

Kvalitná výučba zahŕňa
- bežný hovorový jazyk a každodennú konverzáciu
- preberanie látky podľa uznávaných učebníc
- vysvetľovanie gramatických javov v konkrétnych situáciách
- pravidelný monitoring jazykového progresu
- poradenstvo ako úspešne napredovať v učení sa cudzieho jazyka
- príprava na štátnu jazykovú skúšku

Jazykové kurzy v regióne Bratislava
Počet rokov praxe: 20
Orientačná cena za vyučovaciu hodinu od 12,- do 16,- €

JazykAkred.Zahr. lektorInd. vyuč.
Nemecký jazykánonieáno

Jazyková škola DETVAI, s.r.o.
Meno: PhDr. Adriana Gyetvaiová
Drobného 8
841 01 Bratislava
0907 252 018
adriana.gyetvaiova@gmail.com