Ekonomický slovník online

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA
skratka pre agricultural area - poľnohospodárska pôda

AAA
v USA, skratka pre Agricultural Adjustment Agency - Poľnohospodársky regulačný zákon

AAA
skratka pre Agricultural Adjustment Agency - Združenie pre reguláciu poľnohospodárstva

AAA
Skratka učebného predmetu Anglická a americká literatúra

AAC
skratka pre Agricultural Advisory Council - Poľnohospodársky poradný zbor

AAC
skratka pre Association des Amidonneries de Céréales del´UE - Európska asociácia pre obilný škrob

AAC
skratka pre Australian Agricultural Council - Austrálsky poľnohospodársky výbor

AAEA
skratka pre American Association of Agricultural Economics - Americké združenie pre ekonomiku poľnohospodárstva

AAFC
skratka pre Agriculture and Agri-Food Canada - Poľnohospodárstvo a agropotravinárstvo Kanady

AAHC
skratka pre Australian Animal Health Council - Austrálsky výbor pre zdravie zvierat

AAL
Skratka učebného predmetu Analytická chémia pre výrobu piva a sladu

AAP
skratka pre arable area payments - platby za ornú pôdu

AAP
Skratka učebného predmetu Automatizácia administratívnych prác

AAPP
skratka pre average all pigs price - priemerná cena za ošípané

AAPS
skratka pre arable area payment scheme - systém platieb za ornú pôdu

AAR
Skratka učebného predmetu Automatizácia a regulácia

AARNET
skratka pre Australian Academic and Research Network - Austrálska akademická a výskumná sieť

AAS
Skratka učebného predmetu Akosť a skúšanie

AAT
Skratka učebného predmetu Automatizácia a meranie

ABA
Skratka učebného predmetu Aplikačná tvorba

ABAG
skratka pre Associaç?o brasileira de agribusiness - Brazílska asociácia podnikania v poľnohospodárstve

AA
skratka pre agricultural area - poľnohospodárska pôda

AAA
v USA, skratka pre Agricultural Adjustment Agency - Poľnohospodársky regulačný zákon

AAA
skratka pre Agricultural Adjustment Agency - Združenie pre reguláciu poľnohospodárstva

AAA
Skratka učebného predmetu Anglická a americká literatúra

AAC
skratka pre Agricultural Advisory Council - Poľnohospodársky poradný zbor

AAC
skratka pre Association des Amidonneries de Céréales del´UE - Európska asociácia pre obilný škrob

AAC
skratka pre Australian Agricultural Council - Austrálsky poľnohospodársky výbor

AAEA
skratka pre American Association of Agricultural Economics - Americké združenie pre ekonomiku poľnohospodárstva

AAFC
skratka pre Agriculture and Agri-Food Canada - Poľnohospodárstvo a agropotravinárstvo Kanady

AAHC
skratka pre Australian Animal Health Council - Austrálsky výbor pre zdravie zvierat

AAL
Skratka učebného predmetu Analytická chémia pre výrobu piva a sladu

AAP
skratka pre arable area payments - platby za ornú pôdu

AAP
Skratka učebného predmetu Automatizácia administratívnych prác

AAPP
skratka pre average all pigs price - priemerná cena za ošípané

AAPS
skratka pre arable area payment scheme - systém platieb za ornú pôdu

AAR
Skratka učebného predmetu Automatizácia a regulácia

AARNET
skratka pre Australian Academic and Research Network - Austrálska akademická a výskumná sieť

AAS
Skratka učebného predmetu Akosť a skúšanie

AAT
Skratka učebného predmetu Automatizácia a meranie

ABA
Skratka učebného predmetu Aplikačná tvorba

ABAG
skratka pre Associaç?o brasileira de agribusiness - Brazílska asociácia podnikania v poľnohospodárstve

Ďalej >>

hore