Graciella, s.r.o.

Nitra, Vajanského 24. Šahy

Naša firma je špecializovaná na japonské preklady a tlmočenie. Majiteľka firmy dlhé roky pracovala a študovala v Japonsku, kde si osvojila potrebné vedomosti a odborné skúsenosti. Po pritom každoročne si zavíta na pracovné stretnutia a odborné školenia do krajiny vychádzajúceho Slnka. Viac sa dozviete na domovskej stránke firmy. [ kontakty a informácie ]

Agentúra TOP

Nitra, Štúrova 4

Preklady, tlmočenie, korektúry, lokalizácia textov. [ kontakty a informácie ]

hore