Vertere – preklady a tlmočenie, s.r.o.

Prekladateľské a tlmočnícke služby poskytujeme z a do 40-tich svetových jazykov, vrátane rôznych jazykových kombinácií pre široké spektrum profesijných odborov. Zabezpečujeme jazykové korektúry rodenými hovorcami , grafické spracovanie vašich textov a dokumentov. Pracujeme s rozsiahlym tímom profesionálnych prekladateľov, tlmočníkov a jazykových lektorov, ktorí sú základným predpokladom pre splnenie spoločného cieľa - Vášho úspechu.

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Subjekt je prekladateľská agentúra
Počet rokov praxe: 11
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- do 25,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazyknienie
Český jazyknienie
Francúzsky jazyknienie
Maďarský jazyknienie
Nemecký jazyknienie
Ruský jazyknienie
Taliansky jazyknienie
Španielsky jazyknienie

Vertere – preklady a tlmočenie, s.r.o.
Meno: Robert Takács
Račianska 66
831 02 Bratislava
0948 271 737
info@mojpreklad.sk
www.mojpreklad.sk