Mgr. Andrea Bílková

Preklady úradných textov s pečiatkou z a do nemeckého jazyka.

Profesionálny preklad textu v regióne Žilina
Počet rokov praxe: 17
Orientačná cena prekladu normostrany od 19.92,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Nemecký jazykánonie

Mgr. Andrea Bílková
Meno: Mgr. Andrea Bílková
Jura Hronca 3409/13
010 15 Žilina
0911 750 304
bilkova@nemecke-preklady.eu
www.nemecke-preklady.eu