Mgr. Pavol Palčo

Úradné a neúradné preklady z/do nemeckého jazyka, rôzne druhy dokumentov, súkromné aj firemné.

Profesionálny preklad textu v regióne Tvrdošín
Počet rokov praxe: 17
Orientačná cena prekladu normostrany od 15,- do 19.92,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Nemecký jazykánoáno

Mgr. Pavol Palčo
Meno: Mgr. Pavol Palčo
Bernoláková 224/61
028 01 Trstená
0903 381 144
pavolpalco@pobox.sk
pavolpalco.webnode.sk