Interpret s.r.o.

Súdne overené a bežné preklady a tlmočenie z/do všetkých jazykov. Právnické texty, zmluvy, účtovné závierky, doklady k vozidlám.

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Subjekt je prekladateľská agentúra
Počet rokov praxe: 22
Orientačná cena prekladu normostrany neuvedená.

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánoáno
Český jazykánoáno
Francúzsky jazykánoáno
Maďarský jazykánoáno
Nemecký jazykánoáno
Ruský jazykánoáno
Taliansky jazykánoáno
Španielsky jazykánoáno

Interpret s.r.o.
Meno: Mgr. Bc. Helena Petrášová
Jurigovo námestie 5
841 04 Bratislava
0904 988 253
helena.petrasova@gmail.com
www.interpret.sk