Meridian Bros, s.r.o.

Prekladatežská a tlmočnícka činnos

Profesionálny preklad textu v regióne Košice
Subjekt je prekladatežská agentúra
Počet rokov praxe: 23
Orientačná cena prekladu normostrany od 8,- do 20,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Holandský jazykánoáno
Macedónsky jazykánonie
Rumunský jazykánoáno
Slovinský jazykánonie
Turecký jazykánonie
Ukrajinský jazykánonie
Španielsky jazykánonie
Švédsky jazykánonie

Meridian Bros, s.r.o.
Meno: Mgr. Anna Gallyová
Repná 21
040 13 Košice
0903 632 025
anna@meridianbros.sk
www.meridianbros.sk