PhDr. Renata Vogl

Ponúkam preklady /neúradné/ rôzneho - i odborného - zamerania pre potreby občanov, firiem i inštitúcií. Úradný súdny preklad zatiaľ nevykonávam, ale v prípade požiadavky Vám ho dokážem zabezpečiť. oblasti z ktorých najviac prekladám cestovný ruch, gastronómia, marketing, právo, obchod, medicína, kultúra a umenie. Poskytujem profesionálne konzekutívne/ sprievodné tlmočenie na vašich služobných cestách, obchodných rokovaniach, schôdzkach, veľtrhoch, výstavách, seminároch, konferenciách, vernisážach, exkurziách a iných podujatiach, dohody a vybavenie vašich požiadaviek s klientom napr. po telefóne, pri úrazoch počas pobytu v nemocini, resp. pri rôznych vyšetreniach... t.j. kdekoľvek a kedykoľvek ho potrebujete.

Profesionálny preklad textu v regióne Prievidza
Počet rokov praxe: 30
Orientačná cena prekladu normostrany od 14,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Nemecký jazyknieáno

PhDr. Renata Vogl
Meno: PhDr. Renata Vogl
0910 916 099
voglrenata@gmail.com
www.renatavogl.eu