Adacta- prekladatežské služby s.r.o

Preklady manuálov, úradné preklady.

Profesionálny preklad textu v regióne Piešany
Počet rokov praxe: 19
Orientačná cena prekladu normostrany neuvedená.

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánonie
Francúzsky jazykánonie
Nemecký jazykánonie
Požský jazykánonie
Taliansky jazykánonie

Adacta- prekladatežské služby s.r.o
Meno: Vanek
N. Teslu
921 01 Piešany

adacta@adacta.sk
www.adacta.sk