Mgr. Lucia Huličová

Úradný prekladateľ anglického a talianskeho jazyka, neúradné preklady, sprostredkovanie prekladov textov v ďalších jazykoch. Certifikát ISO.

Profesionálny preklad textu v regióne Košice
Počet rokov praxe: 21
Orientačná cena prekladu normostrany od 15,- do 20,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánoáno
Taliansky jazykánoáno

Mgr. Lucia Huličová
Meno: Mgr. Lucia Huličová
Budimír 347
044 43 Budimír
0904 970 898
info@hulic-preklady.sk
www.hulic-preklady.sk