Mgr. Ondrej Veszprémi

Súdny prekladateľ pre jazyk maďarský a slovenský; úradné dokumenty, technická literatúra, cestovný ruch a iné úradné doklady

Profesionálny preklad textu v regióne Spišská Nová Ves
Počet rokov praxe: 31
Orientačná cena prekladu normostrany od 20,- do 25,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Maďarský jazykánoáno

Mgr. Ondrej Veszprémi
Meno: Mgr. Ondrej Veszprémi
Zvonárska ul. č. 4
052 01 Spišská Nová Ves
053/4427407
ondrejveszpremi@centrum.sk
ondrejveszpremi centrum.sk