Ethics4biz s.r.o.

V oblasti prekladov sa zameriavam výlučne na preklady odborných textov ekonomického a právneho charakteru, ako sú obchodné zmluvy, zakladajúce listiny spoločností, rôzne právne dokumenty občiansko-právneho charakteru, vládne a iné nariadenia, smernice a legislatívne návrhy na úrovni národnej aj medzinárodnej, ekonomické analýzy a pod. Prekladám len texty, ktorým dobre rozumiem aj po obsahovej stránke, pretože som v danom odbore pracoval.

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Počet rokov praxe: 44
Orientačná cena prekladu normostrany od 18,- do 18,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazyknienie
Český jazyknienie
Maďarský jazyknienie
Ruský jazyknienie

Ethics4biz s.r.o.
Meno: Miroslav Sedlák
Líščie nivy 8
821 08 Bratislava Ružinov
0911 571 553
info@ethics4biz.com
www.ekonomicko-pravne-preklady.com