Mgr. Eli Vanyova Kanova

Narodila som sa 10. júla 1980 v Sofii, Bulharsko, kde som vyštudovala základnú a strednú školu. Odbor Slovenský jazyk a literatúru som ukončila na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v máji roku 2005.

Do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR som bola zapísaná dňa 27. novembra 2007.

Okrem bulharčiny ovládam angličtinu, ruštinu a češtinu.

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Počet rokov praxe: 18
Orientačná cena prekladu normostrany od 15,- do 25,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazyknienie
Bulharský jazykánoáno
Český jazyknienie
Ruský jazyknienie

Mgr. Eli Vanyova Kanova
Meno: Mgr. Eli Vanyova Kanova
Tolsteho 9
811 06 Bratislava
0910 925 630
preklady@bulharcina.sk
www.bulharcina.sk