EURO VKM, s.r.o.

Odborné preklady a tlmočenie, Norma EN 15038 2006, CAT Trados, Transit, Wordfast, Virtaal, OmegaT. Služby najvyššej kvality od profesionálov.

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Subjekt je prekladatežská agentúra
Počet rokov praxe: 40
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- do 29,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánoáno
Francúzsky jazykánoáno
Maďarský jazykánoáno
Nemecký jazykánoáno
Požský jazykánoáno
Ruský jazykánoáno
Taliansky jazykánoáno
Španielsky jazykánoáno

EURO VKM, s.r.o.
Meno: Ing. Martin Mázik
Námestie Martina Benku 12
811 07 Bratislava
0903 650 240
eurovkm@eurovkm.sk
www.eurovkm.sk