Helena Joneková

Písomné preklady bežných aj odborných textov z/do požského jazyka. Kvalitne a spožahlivo.

Profesionálny preklad textu v regióne Čadca
Počet rokov praxe: 15
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- do 13,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Požský jazyknienie

Helena Joneková
Meno: Helena Joneková

PoloniaPreklady@gmail.com
www.polskyjazyk-preklady.sk