Inštitút jazykov a vzdelávania Žilina

Úradné preklady, neúradné preklady, odborné preklady.

Profesionálny preklad textu v regióne Žilina
Počet rokov praxe: 18
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- do 35,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazyknienie
Český jazyknienie
Francúzsky jazyknienie
Maďarský jazyknienie
Nemecký jazyknienie
Ruský jazyknienie
Taliansky jazyknienie
Španielsky jazyknienie

Inštitút jazykov a vzdelávania Žilina
Meno: Mgr. Slávka Belanová
Národná 18
010 01 Žilina
041/7637325
info@ijav.sk
www.ijav.sk