INTERLANG Prekladatežská agentúra

Poskytujeme úradné overené, súdne, s pečiatkou preklady a komerčné neúradné preklady z / do všetkých hlavných svetových jazykov. Všetci naši prekladatelia a tlmočníci sú kvalifikovaní overení experti s dlhoročnými skúsenosami. Úradné preklady vykonávajú úradní prekladatelia splnomocnení štátom na vykonávanie prekladatežskej činnosti podža Zákona 382/2004 Z.z. a registrovaní v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladatežov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Subjekt je prekladatežská agentúra
Počet rokov praxe: neuvedené
Orientačná cena prekladu normostrany neuvedená.

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánoáno
Francúzsky jazykánonie
Holandský jazykánonie
Maďarský jazykánonie
Nemecký jazykánoáno
Ruský jazykánoáno
Taliansky jazykánoáno
Španielsky jazykánonie

INTERLANG Prekladatežská agentúra
Meno: neuvedené
Švabinského 13
851 01 Bratislava
02/38100330
office@interlang.sk
www.interlang.sk