LEXMAN, s.r.o.

Spoločnosť LEXMAN patrí k popredným prekladateľským a tlmočníckym spoločnostiam nielen doma ale aj v zahraničí. Poskytujeme preklady, revízie, korektúry odborných textov ako aj textov s úradným overením. Realizujeme simultánne ako aj konzekutívne tlmočenia. zameriavame sa na lokalizáciu softvérov, webových stránok a celkovo ponúkame naše služby vo viac ako 50 jazykoch.

Profesionálny preklad textu v regióne Senec
Subjekt je prekladateľská agentúra
Počet rokov praxe: neuvedené
Orientačná cena prekladu normostrany neuvedená.

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánoáno
Francúzsky jazykánoáno
Holandský jazykánoáno
Maďarský jazykánoáno
Nemecký jazykánoáno
Ruský jazykánoáno
Taliansky jazykánoáno
Španielsky jazykánoáno

LEXMAN, s.r.o.
Meno: Závalcová
Vajnorská 100/B
831 04 Chorvátsky Grob
02/45528041-43
bratislava@lexman.sk
www.lexman.sk