ICCS, s.r.o.

Špecializujeme sa na preklady technických manuálov, ekonomických a právnych dokumentov, účtovných závierok, pracovnoprávnych zmlúv a súvisiacej agendy, ako aj iných dokumentov z talianskeho do slovenského jazyka a naopak. Štátna skúška z talianskeho jazyka - úroveň všeobecná a odborná

Profesionálny preklad textu v regióne Veľký Krtíš
Počet rokov praxe: 18
Orientačná cena prekladu normostrany neuvedená.

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Taliansky jazyknieáno

ICCS, s.r.o.
Meno: Ing. Milan Havjar
M.R. Štefánika 9/4
990 01 Veľký Krtíš
0948 898 443
preklady@iccs.sk
www.iccs.sk