Veronika Klinková

Preklady a tlmočenie anglický, portugalský a slovenský jazyk.

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Počet rokov praxe: 15
Orientačná cena prekladu normostrany od 8,- do 18,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazyknienie
Portugalský jazyknienie

Veronika Klinková
Meno: Veronika Klinková
0907 360 087
veronikaklinkova@hotmail.com
www.nika-preklady.weebly.com