CENTRUM CUDZÍCH JAZYKOV s.r.o.- Preklady, Tlmočenie, Úradný preklad

Preklady ekonomického, finančného, právneho a technického charakteru, súdne úradné - overené preklady, tlmočenie a predaj slovníkov. Preklady z/do 37 jazykov. Oficiálne preklady osobných dokladov. Všetky služby poskytujeme v spolupráci s profesionálnymi prekladateľmi, hovorcami v rodnom jazyku a korektormi, ktorí sa zameriavajú na rôzne špecializácie, čím nám zaručia významovú a gramatickú správnosť prekladu. Na Vaše otázky a požiadavky radi odpovieme e-mailom ccj ccjpreklady. Telefonicky 02- 6353 1238, ale aj osobne na našej prevádzke každý pracovný deň od 8 00-12 30 a od 13 30-16 00 hod.Mimo pracovného času podľa dohody.

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Subjekt je prekladateľská agentúra
Počet rokov praxe: 35
Orientačná cena prekladu normostrany neuvedená.

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánoáno
Český jazykánoáno
Francúzsky jazykánoáno
Maďarský jazykánoáno
Nemecký jazykánoáno
Ruský jazykánoáno
Taliansky jazykánoáno
Španielsky jazykánoáno

CENTRUM CUDZÍCH JAZYKOV s.r.o.- Preklady, Tlmočenie, Úradný preklad
Meno: Kleinová Elena
Vyšehradská 11
851 06 Bratislava
02/63811790
0903 904 366
ccj@ccjpreklady.sk
www.ccjpreklady.sk