Agentúra NTB

Prekladatežské a tlmočnícke služby v rôznych terminologických oblastiach, korektúry slovenských i cudzojazyčných textov a súdne overené preklady.

Profesionálny preklad textu v regióne Senica
Subjekt je prekladatežská agentúra
Počet rokov praxe: 30
Orientačná cena prekladu normostrany od 14,- do 20,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánonie
Francúzsky jazyknienie
Maďarský jazyknienie
Nemecký jazyknienie
Požský jazyknienie
Ruský jazyknienie
Taliansky jazyknienie
Španielsky jazyknienie

Agentúra NTB
Meno: Mgr. Jaroslava Burská
Potočná 16
909 01 Skalica
034/6646161
0907 740 804
ntb@ntb.sk
www.ntb.sk