TRANSLATE-UNIVERSAL

Financie, ekonomika, medicína, právo, technika, informačné technológie, manuály, obchodné zmluvy, prezentácie. Rôzne certifikáty jazykových inštitúcií - domácich i zahraničných.

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Subjekt je prekladateľská agentúra
Počet rokov praxe: 31
Orientačná cena prekladu normostrany od 9,- do 12,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánoáno
Arabský jazykánoáno
Čínsky jazyknieáno
Francúzsky jazykánoáno
Nemecký jazykánoáno
Ruský jazykánoáno
Taliansky jazykánoáno
Španielsky jazykánoáno

TRANSLATE-UNIVERSAL
Meno: Ing. Irena Takáčová
Čulenova 5
816 46 Bratislava
02/50251271
0944 371 924
office@translate-universal.sk
www.translate-universal.sk