Heureka translation, s.r.o.

Súdne preklady a odborné preklady, simultánne tlmočenie. Skúšky simultánnych tlmočníkov Medzinárodnej organizácie norivnárov. Dekréty Ministerstva spravodlivosti.

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Počet rokov praxe: 41
Orientačná cena prekladu normostrany od 18,- do 25,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánoáno
Chorvátsky jazykánonie
Flámsky jazykánonie
Francúzsky jazykánoáno
Nemecký jazykánoáno
Ruský jazykánoáno
Taliansky jazykánonie
Španielsky jazykánonie

Heureka translation, s.r.o.
Meno: RNDr Jana Hajnovičová
Hurbanovo námestie 5
811 03 Bratislava 1
0903 426 446
kpt@nextra.sk
www.translators.sk