Litteris

Profesionálne preklady a tlmočenie z rôznych oblastí právo, zmluvy, marketing, obchodná korešpondencia, humanitné vedy, žiadosti o finančnú podporu EÚ, webové stránky, návody na použitie, cestovný ruch a pod. Okrem prekladateľských služieb ponúkam aj pomoc pri nadväzovaní kontaktov v Poľsku, vyhľadávaní partnerov a informácií.

Profesionálny preklad textu v regióne Žilina
Počet rokov praxe: 15
Orientačná cena prekladu normostrany od 9,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Český jazyknienie
Poľský jazyknieáno
Slovenský jazyknieáno

Litteris
Meno: Izabella Wielanek
Krakov
+48 781433887
izabella.wielanek@gmail.com
www.wielanek.globtra.com