ANSA - preklady a tlmočenie

Prekladatežské a tlmočnícke služby, súdne preklady a tlmočenie

Profesionálny preklad textu v regióne Tvrdošín
Počet rokov praxe: neuvedené
Orientačná cena prekladu normostrany neuvedená.

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Nemecký jazykánoáno

ANSA - preklady a tlmočenie
Meno: PhDr. Tatiana Zubeková
Radlinského 1729
026 01 Dolný Kubín
0903 515 287
ansa@ansa.sk
www.ansa.sk