ANSA - preklady a tlmočenie

Prekladatežské a tlmočnícke služby, súdne preklady a tlmočenie

Profesionálny preklad textu v regióne Dolný Kubín
Počet rokov praxe: neuvedené
Orientačná cena prekladu normostrany neuvedená.

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánonie
Francúzsky jazykánonie
Holandský jazykánonie
Maďarský jazykánonie
Nemecký jazykánoáno
Taliansky jazykánonie

ANSA - preklady a tlmočenie
Meno: PhDr. Tatiana Zubeková
Radlinského 1729
026 01 Dolný Kubín
0903 515 287
ansa@ansa.sk
www.ansa.sk