Silvia Nemeckova

Plida, certificato di competenza, SDA certificato

Profesionálny preklad textu v regióne Košice
Počet rokov praxe: 15
Orientačná cena prekladu normostrany od 20,- do 20,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Taliansky jazyknieáno

Silvia Nemeckova
Meno: Silvia Nemeckova
Bielocerkevska 1
040 22 Kosice
0918 572 778
silvianemeckova@netkosice.sk
taliansky.jazyk.szm.com