Logic Display, s.r.o.

Spoločnosť Logic Display je vzdelávacou a prekladateľskou agentúrou, ktorá na Slovensku pôsobí už niekoľko rokov. Našou hlavnou náplňou je zabezpečovanie komplexných vzdelávacích aktivít pre firemných klientov, ako aj pre širokú verejnosť na celom Slovensku. Hlavnú vzdelávaciu aktivitu tvorí predovšetkým jazykové vzdelávanie a prekladateľské služby. Medzi naše ďalšie produkty patrí široká ponuka manažérskych tréningov, logistiky, počítačových kurzov a množstvo rôznych vzdelávacích aktivít.

Profesionálny preklad textu v regióne Košice
Subjekt je prekladateľská agentúra
Počet rokov praxe: 22
Orientačná cena prekladu normostrany od 15,- do 20,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánoáno
Francúzsky jazyknienie
Holandský jazyknienie
Maďarský jazyknienie
Nemecký jazyknienie
Nórsky jazyknienie
Ruský jazyknienie
Španielsky jazyknienieLogic Display, s.r.o.
Meno: Mgr. Tomáš Burger
Holubyho 15
040 01 Košice
055/6226248
info@ld.sk
www.ld.sk