Inštitút jazykov a vzdelávania Senec

Preklady, tlmočenie, jazykové kurzy, doučovanie, PC kurzy, kurzy účtovania

Profesionálny preklad textu v regióne Senec
Subjekt je prekladateľská agentúra
Počet rokov praxe: 13
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- do 25,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Albánsky jazyknienie
Anglický jazyknienie
Francúzsky jazyknienie
Macedónsky jazyknienie
Maďarský jazyknienie
Nemecký jazyknienie
Ruský jazyknienie
Španielsky jazyknienie

Inštitút jazykov a vzdelávania Senec
Meno: Pavelka Filip
Mierové nám. 18
903 01 Senec
0915 278 387
senec@ijav.sk
www.ijav.sk/Preklady-a-tlmocenie/uradne-preklady/prekladatelska-agentura-v-senci