IJaV Bratislava

Preklady a tlmočenie v Bratislave - úradné i neúradné, výuka cudzík jazykov, kurzy PC a kurzy účtovníctva v Bratislave.

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Subjekt je prekladatežská agentúra
Počet rokov praxe: 20
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- do 30,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazyknienie
Chorvátsky jazyknienie
Francúzsky jazyknienie
Nemecký jazyknienie
Ruský jazyknienie
Taliansky jazyknienie
Španielsky jazyknienie

IJaV Bratislava
Meno: Adriana Olšová
Radlinského 27
811 08 Bratislava
02/64536135
bratislava@ijav.sk
www.ijav.sk