VZO, s.r.o.

Tlmočenie a prekladateľská činnosť v kombináciach maďarského, anglického a slovenského jazyka. Predovšetkým zameranie na tlmočenie. Pôsobnosť v rámci celej Slovenskej republiky a aj zahraničia. oblasť ekonomického a obchodného chrakteru, energetiky, cestovného ruchu, životného prostredia, práva, stavebníctva, marketingu a potravinárskeho priemyslu.

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Počet rokov praxe: 25
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- do 15,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazyknieáno
Maďarský jazyknieáno

VZO, s.r.o.
Meno: Ing. Zuzana Orolínová
Platanová 7
940 01 Nové Zámky
0902 704 385
orolinova@vzo.sk
www.vzo.sk