Understand, s.r.o.

Ponúkame vám komplexné jazykové služby a všetko, čo s nimi súvisí - preklady v kombinácii so slovenským jazykom, preklady medzi cudzími jazykmi, úradné preklady v kombinácii s anglickým, nemeckým a maďarským jazykom za 19,92 EUR/strana, tlmočenie, jazykové korektúry, odborné korektúry, grafické spracovanie, zapracovanie zmien v dokumentoch, jazykové poradenstvo a ďalšie.

Profesionálny preklad textu v regióne Pezinok
Subjekt je prekladateľská agentúra
Počet rokov praxe: 20
Orientačná cena prekladu normostrany od 14.90,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánoáno
Francúzsky jazyknieáno
Maďarský jazykánoáno
Nemecký jazykánoáno
Rumunský jazyknienie
Ruský jazyknieáno
Taliansky jazyknieáno
Španielsky jazyknieáno

Understand, s.r.o.
Meno: Mgr. Stanislava Ondrovičová
Holubyho 28
902 01 Pezinok
033/6408769
info@understand.sk
www.understand.sk